Huiswerk; vrijwel alle leerlingen hebben er tegenwoordig mee te maken. Van leerlingen uit zowel het basisonderwijs als middelbaar onderwijs wordt verwacht dat ze zelfstandig huiswerk kunnen maken. Veel kinderen vinden dat lastig om verschillende redenen:

• Ik weet niet hoe ik mijn huiswerk in moet plannen...
• Hoe moet dat eigenlijk? Leren?
• Wanneer moet ik dat doen?
• Hoe lang moet ik leren?
• Ik heb hier nu echt geen zin in…
• Eindeloze discussies over het wel of niet leren en maken van het huiswerk.

Herkent u, als ouder, dit bij uw kind? De huiswerkbegeleiding van De Wegwijzer helpt u en uw kind.

We helpen uw kind met:

• Organiseren en plannen van het huis- en leerwerk;
• Maken van het huiswerk;
• Leren voor toetsen;
• Aandacht voor werkhouding en concentratie.

Met als doel een betere werkhouding, meer zelfvertrouwen en betere resultaten.