Als remedial teacher geef ik gespecialiseerde begeleiding op maat aan kinderen bij wie het leerproces niet volgens de verwachting verloopt.

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

• Verkeerde manier van leren.
• Leermoeilijkheden op specifieke vakgebieden (bijvoorbeeld rekenen, lezen, spelling, taal of begrijpend lezen).
• Leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat de leerstof in de klas te snel gaat voor uw kind, dat uw kind weinig zelfvertrouwen heeft en mede daardoor achteraan hobbelt.

Waarom kiezen voor remedial teaching?

Remedial teaching zorgt voor individuele begeleiding op maat. Het doel hierbij is, om ieder kind op een eigen, unieke en passende manier te ondersteunen, zodat het kind het beste uit zichzelf kan halen.

Hoe kan remedial teaching uw kind helpen?

We gaan samen op zoek naar de oorzaak van het probleem. Daarna zoeken we naar een passende oplossing voor uw kind, zodat leerprestaties verbeteren met als resultaat dat:

• Uw kind weer lekker in z’n vel zit.
• Het zelfvertrouwen kan groeien.
• Uw kind vrolijk en opgewekt naar school kan gaan.

Graag stem ik mijn begeleiding af met de school van uw kind, zodat we elkaar ondersteunen en versterken.

Benieuwd of ik uw kind de goede weg kan wijzen? Neem dan vrijblijvend contact op!